Bilist fick fortsätta till fots – polisen tog bilen till kronofogden

En rutinkontroll i Boländerna i Uppsala på onsdagseftermiddan ledde till att polisen i stället fick bistå Kronofogden.Det var när polisen kontrollerade en bil på en parkering som det visade sig att föraren hade skulder till Kronofogden. Polisen beslagtog därmed bilen på plats och körde den till Kronofogdens uppställningsplats. Det här är möjligt för polisen i och med en regeländring som nyligen börjat gälla.