Buss- och tågresandet minskade minst i Uppsala län

Resandet med kollektivtrafik minskade i landets alla regioner förra året, precis som föregående år. Uppsala län är dock det län i landet där flest fortsatte att resa som förr med kollektivtrafik. Det här visar statistik från databasen Kolada som nyhetsbyrån Sirén tagit fram.