Chef för Barnombudet: Rätt stöd helt avgörande för barn med diagnoser

För en elev med behov av särskilt stöd är det helt avgörande att få rätt hjälp i skolan. Det säger Lisa Skiöld, verksamhetschef för Barnombudet i Uppsala län. P4 Uppland har tidigare berättat om högstadieeleven Molly som har flera diagnoser och som efter ett års kämpande nu får det stöd hon behöver.”Barnkonventionen kräver att barn ska kunna uppnå sin fulla potential”, säger Lisa Skiöld.