De bildar styre i Knivsta – lokalpartiet och KD tar stöd av SD

Det lokala partiet Knivsta.nu meddelar att bildar styre i Knivsta kommun tillsammans med Kristdemokraterna.Partierna får tillsammans 12 mandat i kommunfullmäktige och kommer därmed att styra i minoritet. För majoritet krävs 16 mandat.De två partierna släpps fram av Sverigedemokraterna som har 4 mandat. I gengäld får SD behålla sin post i socialnämndens presidium, samt tilldelas en plats i en av bolagsstyrelserna.