Deras sommarjobb: Att försöka införa lektioner i självförsvar på skolan

På barnombudet i Uppsala har ungdomar kunnat sommarjobba i flera år, där man arbetar för att försöka förändra något som de tycker fungerar dåligt i samhället, eller införa något som saknas. Den här sommaren har man valt att arbeta för att införa självförsvar som ämne i skolan.”Vi unga som barn är inte trygga”, säger Linnea Gunnarstedt, en av sommarjobbarna, som hoppas att politiker ska ta till sig idén.