Experten om bussupphandlingen: Kan säga upp avtalet om det inte funkar

Socialdemokraterna kritiserar det politiska styret i region Uppsala för att de gjorde en offentlig upphandling om regionbusstrafiken, där Keolis tilldelades uppdraget.De tycker istället man borde ha använt sig av sitt egna bolag, Gamla Uppsala Buss. “Det finns vissa undantag” säger Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt, på frågan om regionen var tvungna att göra en offentlig upphandling.