Få politiker bor i socioekonomiskt utsatta områden

En procent av Uppsala läns politiska kandidater till höstens val bor i det som Statistiska centralbyrån klassar som “områden med stora socioekonomiska utmaningar”.Bland länsinvånarna bor fyra procent i dessa områden och samtidigt är valdeltagandet där lågt.”Skulle fler kandidater bo här skulle intresset för politik vara större”, säger Gottsundabon Isabel Lundqvist.