Färre skogsbränder i år – “Det kan skilja flera hundra procent”

Enligt statistikbyrån Siren gjordes 54 utryckningar 2021, jämfört med extremåret 2018 års 204 stycken.Skogskonsulent Oskar Wallströmer menar att 2021 var mer normalt vädermässigt. Oftast antänds bränder av naturliga skäl eller mänskliga misstag.Befolkningstäthet och bränderna korrelerar. Tvärtom är det dock i glesbygden, där få har insyn eller där räddningstjänsten sällan rycker ut i tid.