Fel på valkuvert kan ha bidragit till köerna på valdagen

Ett fel på vissa valkuvert kan ha bidragit till köer på valdagen, tror Sofie Blomgren som är projektledare för valet i Uppsala kommun. Felet i kombination med det nya systemet med att valsedlar tas bakom en skärm tros ligga bakom köerna.Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger att de kände till problemet men hon tror inte att det var en bidragande orsak till köerna.