Fler i naturen under pandemin – men inga problem med nedskräpning

Fler människor har vistats ute i Uppsala läns natur under pandemin.I naturområdena som förvaltas av Upplandsstiftelsen har användningen av den ved som finns tillgänglig för eldning nästan fördubblats.Det ökade trycket har dock inte lett till betydande problem med nedskräpning i naturen, berättar Martin Amcoff vid Upplandsstiftelsen.