Fler unga ska erbjudas behandling mot sömnproblem

Fler ungdomar ska erbjudas internetbaserad sömnbehandling, då det blir allt vanligare med sömnproblem hos unga.Det är Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala som tagit fram behandlingen som nu ska lanseras via barn- och ungdomshälsan.Syftet är att unga främst i åldrarna 13-17 år ska lyckas förbättra sömnen genom att ändra sina vanor.