Folk från hela världen till Uppsala – för det fria ordet

Nu har PEN:s världskongress invigts, och under veckan samlas delegater från hela världen i Uppsala.De kommer mötas i kommittéer, men också föra samtal på bibliotek och teater, allt med syftet att ha diskussioner om yttrandefriheten.Under kongressen kommer fokuset ligga på folk som skriver om klimatet: “Det vi ser nu är en ökad hotbild mot de som skriver om klimatet” berättar Hanna Nordell.