Första pris i tävling – få styra över nio hektar skog

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utlyser en tävling i vilken gymnasieelever tävlat om att få bestämma över nio hektar skog.De tävlande är elever som jobbat med ett läromedel från universitetet och som skickar in förslag på hur skogen bäst kan tas om hand.Skogsområdet ligger strax utanför Uppsala.