Hotellchefen saknar fortfarande personal

Arbetslösheten minskade i samtliga kommuner i länet under 2022 års första halva. Nu råder det dock brist på personal och stor efterfrågan inom bland annat hotellbranschen.Under pandemin rekryterade man inte, utan utgick från befintlig personal. Under sommaren har feriearbetare täckt upp, och på hotellet värdesätter man istället den personliga karaktären vid nyrekrytering.”Jag vet inte vart folk har tagit vägen. Det är inte bara hotell och restaurang som undrar var alla är, utan det är många som saknar personal” säger Jenny.