Kameraövervakning i Älvkarleby – så tycker partierna

Partierna i Älvkarleby kommun har olika uppfattningar vad gäller fler övervakningskameror. “Vi har inte den upplevda otryggheten i vår kommun”, säger Anett Aulin (V), som är negativt inställda till fler övervakningskameror.”Vi är säkra på att övervakningskameror bidrar till ökad trygghet”, säger Jenny Sundell (SD).