Krympflation – mindre mat för samma pris

Krympflation innebär att varor eller varors förpackningar krymper, men säljs till samma pris.Det är en prissättningsteknik som väntas fortsätta. “Det mest kända exemplet är kaffe som gått från 500 gram till vanligtvis nu 450 gram”, säger Albin Zettervall, konsumentrådgivare på Konsument Uppsala.