Kvinnor i klar majoritet bland högre chefer i kommunerna: “Inte ett problem”

I Sveriges kommuner dominerar kvinnor på chefspositionerna, i Uppsala är 71 procent av de kommunala cheferna kvinnor.Att kvinnor tar över kommunernas ledningar, är en trend över hela landet där Eva Hermansson Flodin, som kommunal finanschef är ett typiskt exempel.”Jag upplever inte att det är ett problem att vi är fler kvinnor än män”, säger Eva Hermansson Flodin.