Läkare satte i central infartskanyl på fel person

En händelse på Akademiska sjukhuset anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.Enligt anmälan ska en läkare hänvisats till fel patient, och lagt in en central venkateter-kanyl, en så kallad CVK, på denne utan att kontrollera patientens id.Därmed fick patienten felaktigt en CVK.