Landskapsmåltiden är korad: “Uppland som idé fångas i detta”

I början av sommaren satt ett sällskap inklusive landshövdingen och prövade olika maträtter för att kora en Uppländsk landskapsmåltid.I denna skara satt även mathistorikern, etnografen och länsbon Rikard Tellström som P4 Uppland pratade med.”Det är mycket trädgårdsmat, en hel del åkermat.. Det är havet och sjön. Jag tycker på nåt sätt att Uppland som idé fångas i detta”.