Litteratur trendar på sociala medier – unga läser mer

Enligt en ny undersökning från SOM-institutet har läsandet bland unga ökat det senaste året, rapporterar Kulturnytt.På Stadsbiblioteket i Uppsala har personalen märkt av trenden, det är stor efterfrågan på de böcker som cirkulerar i sociala medier.”Det är en väldigt stor global bokcirkel som pågår just nu”, säger ungdomsbibliotekarien Elisabet Edin.