Löneproblem kvarstår med programmet Heroma

I våras avslöjade P4 Uppland att personal på Akademiska Sjukhuset hade stora problem med löne- och schemaläggning på grund av komplikationer med personalsystemet Heroma.Pelle Nilsson, skyddsombud på Upplands allmänna läkarförening vittnar om att en majoritet av kollegorna på hans avdelning fått stora differenser i komptimmar på lönebeskeden.Maria Rosén, HR-direktör vid Region Uppsala säger att man nu går in med extra systemstöd och följer upp uttryckta svårigheter under hösten.