Många väntas förtidsrösta – Uppsala öppnar nya vallokaler

24 augusti öppnar vallokaler för förtidsröstning. I Uppsala kommun väntar man sig en stor mängd förtidsröster.Nya förändringar i vallagen kräver rymliga lokaler, vilket har gjort det svårt att hitta lämpliga vallokaler på landsbygden.För att öka tillgängligheten att förtidsrösta utökar man därför öppettider och placerar vallokaler nära arbetsplatser.