Naturreservatet Häcksören kan göra det svårt att bygga ut reningsverk

Älvkarleby kommun och Älvkarleby Vatten AB överklagade Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut att bilda naturreservatet Häcksören då de menar att intilliggande Skutskärs reningsverk kan behöva byggas ut i framtiden.Regeringen har nu beslutat att inte ändra beslutet. Att Häcksörens gränser inte kommer justeras till förmån för reningsverket är något som oroar kommunen.