Nordlig ormhuvudfisk riskerar sprida sig till Uppsala län

Nordlig ormhuvudfisk och svart dvärgmal är fiskar som kan orsaka problem om de etablerar sig i Uppsala län.Båda är exempel på arter som nyligen lagts till på EU:s lista över invasiva främmande arter, det vill säga arter som med hjälp av människan etablerar sig i nya områden där de snabbt sprider sig och orsakar skada.En del av arterna ses som problematiska av Länsstyrelsen i Uppsala län.