Överstelöjtnant: Därför strider svenskar i Ukraina

En Uppsalabo i 30-årsåldern som tidigare varit anställd på flygflottiljen i Uppsala har stupat i krigets Ukraina.Det är uppskattningsvis hundra svenskar som just nu strider på den ukrainska sidan och de flesta drivs av ideologiska skäl, enligt överstelöjtnant Peter Lidén.Många svenskar som strider i Ukraina har ett förflutet inom det militära, menar Lidén.