Partierna i Östhammar splittrade i frågan om vindkraft

Politikerna i Östhammars kommun är splittrade i frågan om man ska tillåta utbyggnad av vindkraft. En majoritet av partierna säger nej till mer vindkraft – där ingår Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Lokalpartiet BOA. Socialdemokraterna och Centerpartiet är tveksamma eller säger delvis ja, medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ja till mer vindkraft.