Rapport visar: Sveriges regioner saknar kapacitet för omställningen

Under torsdagen lämnar Länsstyrelsen i Uppsala län över en klimatrapport till regeringen.Utredningen innehåller tio förslag på hur takten i klimatomställningen kan öka i landets kommuner och regioner.”Det finns en stor vilja att jobba med klimatfrågor men det fattas kapacitet”, säger Aino Inkinen, klimat- och energistrateg på länsstyrelsen i Uppsala län.