Regionen om krisen i barncancervården: Ta in hyrpersonal

Personal som arbetar med cancersjuka barn på Akademiska sjukhuset larmar om brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet.På måndagen skrevs ett öppet brev till sjukhusledningen och regionpolitikerna med krav på radikala åtgärder.”Här behöver man kanske ta in hyrpersonal kortsiktigt”, säger sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L).