Smittskyddsläkare: Risk för större spridning av influensa efter restriktioner

Det finns en oro för en allvarlig influensasäsong i år. Årets influensasäsong är den första utan pandemirestriktioner och enligt Anna Gillman, smittskyddsläkare i Region Uppsala, kan det innebära en ökad spridningsrisk. “Under pandemin har vi inte haft influensa i samma omfattning som vi brukar och vi har därför inte fyllt på med immunitet. Man kanske träffas tätare nu också”, säger Anna Gillman.