Socialarbetare i Gottsunda: Det finns en stor gemenskap här

Både boende och områdespolis i Gottsunda har berättat för P4 Uppland att området blivit lugnare senaste åren. Julia Lindgren som är socialarbetare på Uppsala ungdomsjour delar till viss del bilden om att Gottsunda blivit mindre oroligt de senaste åren. “Människor bryr sig om varandra, man känner alla här” säger Julia Lindgren, som menar att många har fått fel uppfattning om Gottsunda.