Striden om seminarieparken är över – fritt fram för byggplanerna

Planerna på att bygga bostäder i Seminarieparken har pågått länge och varit mycket kritiserade av bland annat föreningen Seminarieparkens vänner.Mark- och miljödomstolen avslog i fjol de överklaganden som lämnats in om kommunens byggplaner, och tvisten överklagades till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen.Överklagan avslogs under fredagen.