Strömmingfiskets dystra prognos: “gör man ingenting snart är det nog kört”

Salterier riskerar att stänga ner när strömmingbeståndet minskar. Nordupplands mest sydbelägna fiskare Lars-Ivan Hållstrand ställer sig kritisk mot att fisken inte hinner växa till sig när industritrålningen överexploaterar bestånden.Prognosen såg dyster ut för 2021, och väntas inte blir bättre framöver. “Det här har vi varnat för i många år” menar Hållstrand.Läget är kritiskt enligt Lars-Ivan och han hoppas på hörsamhet från politiker och forskare.