Trots olikheterna – alla partier i Heby vill satsa på vård och omsorg

Alla åtta av de partier som sitter i kommunfullmäktige kommer att arbeta aktivt för att öka antalet anställda inom vård- och omsorg.Michael Bergman trivs bra på sin arbetsplats men tycker att man bland annat behöver satsa på utbildning och höja lönerna för att höja statusen.Kicki Lundström arbetar inom hemtjänsten och säger att det behövs mer kompetent personal.