Uppmanar Uppsalaborna: Var sparsam med vattnet

SMHI har utfärdat ett meddelande om risk för vattenbrist och låga flöden i i tre av Uppsala läns vattendrag.Uppsala Vatten uppmanar Uppsala kommuns invånare att se över och försöka begränsa sin vattenförbrukning.Det är dock inte aktuellt att införa bevattningsförbud i Uppsala kodagsläget, meddelar Uppsala Vatten.