Uppsalaforskare: Sänkta bränsleskatter kan gynna Rysslands ekonomi

En ny forskning vid bland annat Nationalekonomiska Insititutionen och institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet menar att en sänkning av bränsleskatterna i Sverige och resten av EU skulle kunna öka Rysslands oljeinkomster.Orsaken är Rysslands stora roll som oljeproducent, och att sänkta skatter skulle leda till en ökad oljekonsumtion.