Uppsalapolitiker: Det behövs för att landsbygden ska leva

De flesta partier i kommunfullmäktige är överens om att bostäder behöver byggas och kommunikationerna förbättras för att utveckla Uppsalas landsbygd.Men hur det ska ske skiljer sig något mellan partierna.Till exempel vill Liberalerna satsa på utbyggnad av vatten och avlopp medan Socialdemokraterna vill se fler matbutiker.