Var tredje får behandling för bröstcancer i tid: “Tufft att vänta”

Knappt var tredje bröstcancerpatient i region Uppsala får behandling inom bestämd tid.Det är stora skillnader mellan olika cancertyper i hur vanligt det är att patienter får vård inom den bestämda tiden, enligt statistik från Regionala cancercentrum.”Vi tänkte att tiden var mer av en vision”, säger Henrik Lindman, ansvarig för bröstcancervård på Akademiska sjukhuset i Uppsala.