Våtmark ska rena vattnet i Östhammar – kommunen överger bygget

Karö våtmark i Östhammar byggdes 2015 för cirka 17 miljoner kronor med syftet att förbättra vattenkvaliteten i Östhammarfjärden.Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar är kritiska till att man att man aldrig färdigställde våtmarken.Kommunalråd Margareta Widén-Berggren (S) säger att det inte finns något skäl att färdigställa våtmarken eftersom effekten inte är så stor som man tidigare trott.