Vi lägger mindre pengar på mat nu än förr

Vi står i en inflation, och alla märker att priset på mat, drivmedel och el ökar.Men hur mycket pengar lägger vi på mat i förhållande till inkomst? Jämför man bakåt i tiden så har det ändrats.”2022 lägger vi 14 procent på livsmedel, på 1950-talet lade vi uppemot 30 procent på livsmedel”, säger Kamala Krishnan, sektionschef för konsumentprisindex på Statistiska centralbyrån förklarar.