15-åriga Alma fick inte hjälp – Så ska politikerna lösa krisen på BUP

När P4 Uppland granskade BUP, barn och ungdomspsykiatrin träffade vi 15 -åriga Alma som julen 2018 hamnade i en djup depression och fick vänta fyra månader för att träffa en psykolog. De partier som är styrande idag vill stärka specialistvården, primärvården och en väg in. Sverigedemokraterna vill satsa på mobila team för ungdomar och Vänstern vill se över arbetsmiljön på BUP.