568 fortkörare fast under polisens trafikvecka – färre än tidigare år

Förra veckan hade polisen i Uppsala län trafikvecka med fokus på fartkontroller i tätbebyggda områden. Detta då det var skolstart och många barn rörde sig längs vägarna.Länets patruller stoppade totalt 568 fortkörare. Maria Rosander, trafiksamordnare i Polisregion Mitt, menar att dem tog fast något färre fortkörare jämfört med under tidigare trafikveckor.