Akademiska kan tvingas dra ner på personal för att möta kravet från IVO

Akademiska skulle tvingas dra ner på personal på barnsjukhuset, intensiven och psykiatrin – för att möta IVO:s krav på att öka öppna vårdplatser inom andra delar av slutenvården. Detta skriver Region Uppsala i ett yttrande till förvaltningsrätten.Den 15 september går IVO:s ultimatum ut – om inte Akademiska då har uppfyllt kravet kan sjukhuset tvingas betala ett vite på 20 miljoner.