Åklagare: Därför lades förundersökning ned där chef gick in i journal

Kammaråklagare Victoria Engelkes menar att man inte kunde väcka åtal mot den chef som gick i en jobbsökandes journal 12 minuter efter en arbetsintervju.I detta fallet kan man inte visa på vilken kunskap chefen hade om sin handling när han gick in i journalen .”För att det ska vara brottsligt krävs det också ett uppsåt”, säger kammaråklagare Victoria Engelkes.