Akutmottagningen riskerar hundratusentals kronor i straffavgift

Nu förelägger Arbetsmiljöverket akutmottagningen på ett vite med 200.000 kronor, om de inte genomför åtgärder.Arbetsmiljöverket kräver nu att det ska vidtas åtgärder för att förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och undersköterskor.Detta menar de ska ske genom att mer resurser tillförs för att anpassa kraven i arbetet, eller att kraven minskas genom att arbetsuppgifter tas bort eller att omfattningen av arbetsuppgifter minskas.