Anställd på behandlingshem anmäls för rasism

En behandlingsassistent på ett statligt hem för missbrukare anmäls till personalansvarsnämnden för att ha uttalat sig rasistiskt och hotat en kollega.Till en chef ska mannen ha sagt om kollegan: “Tar du in honom på avdelningen slår jag sönder honom”, och sen uttryckt sig rasistiskt om hans hudfärg.P4 Uppland har sökt behandlingsassistenten, men han har inte återkommit med en kommentar.