Åtta barn smittade med antibiotikaresistent bakterie på intensiven

Åtta barn på intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akdemiska sjukhuset i Uppsala har smittats med den antibiotikaresistenta bakterien MRSA det senaste året. Nu ska 200 anställda på avdelningen provtas, för att utesluta smitta hos personal.Upsala Nya Tidning var först med att rapportera om nyheten.