Attendo bryter avtal med Enköpings kommun: “Fällde en tår i morse”

Avtalet mellan Enköpings kommun och Attendo om att den privata utföraren ska bedriva hemtjänst i kommunen, ska brytas.Det här efter att företaget och kommunen inte kommit överens om hur stor ersättning Attendo ska få.”Vi måste ta ansvar för det här, och då väljer vi att lägga ner hemtjänsten i Enköping” säger regionchef Camilla Aho.