Badstopp på flera badplatser i Tierp

Tierps kommun avråder från bad i Ullfors och i Ubblixbo. I Ullfors är vattnet otjänligt och i Ubblixbo är vattnet tjänligt med anmärkning, vilket betyder att halten bakterier är något förhöjt. Att bada i Ubblixbo bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.