Bajsande gäss ska bort från stranden

Stängsel av nylonlinor, en förlängning av landgången och städning varje dag. I år tar Östhammars kommun till fler åtgärder för att hindra bajsande gäss att göra sina behov på Krutuddens strand i Östhammar. Genom en förlängning av landgången hoppas man att gässen inte längre ska söka skydd bakom de kluckande bryggorna.