Barnen glada över snöns återkomst

Det har kommit stora mängder snö över Uppsala län något som ställt till det för trafiken men i Sunnerstagropen gläds man över snön. Gösta och Caesar leker snölekar, åker stjärtlapp och föredrar att vara ute i snön. “Det bästa med snön är att man kan göra snöbollar men man får inte kasta hårda bollar”, säger Gösta och Caesar.